top of page

Efrog Newydd a New Jersey

Mae Dinas Efrog Newydd yn cynnwys 5 bwrdeistref sy'n eistedd lle mae Afon Hudson yn cwrdd â Chefnfor yr Iwerydd. Wrth ei graidd mae Manhattan, bwrdeistref boblog iawn sydd ymhlith prif ganolfannau masnachol, ariannol a diwylliannol y byd. Mae ei safleoedd eiconig yn cynnwys skyscrapers fel yr Empire State Building a gwasgarog Central Park. Llwyfannir theatr Broadway yn Times Square heb olau.

Mae New Jersey yn dalaith ogledd-ddwyreiniol yr Unol Daleithiau gyda thua 130 milltir o arfordir yr Iwerydd. Jersey City, ar draws Afon Hudson o Lower Manhattan, yw safle Liberty State Park, lle mae llongau fferi'n cychwyn ar gyfer Ynys Ellis gerllaw, gyda'i hamgueddfa fewnfudo hanesyddol, a'r Statue of Liberty eiconig. Mae Traeth Jersey yn cynnwys trefi gwyliau nodedig fel Parc Asbury a Cape May hanesyddol, gyda'i adeiladau Fictoraidd wedi'u cadw. 

bottom of page