top of page

Cornel Plant Cjojo

Hei fechgyn a merched, fi yw e, Cjojo! Diolch am stopio gan. Os nad oeddech chi'n gwybod fy mod i'n dod o dalaith Pennsylvania ac yn gallu amlygu oherwydd bod fy mherchennog wrth ei fodd yn canu i blant yn union fel chi. Rwy'n gwrando arni bob dydd a nawr rydw i eisiau canu i chi i'ch helpu chi i ddod yn well yn yr ysgol ac mewn bywyd bob dydd. Byddwch chi a'ch rhieni yn edrych o gwmpas ein gwefan. Gwrandewch a dysgwch ar hyd y ffordd. Gobeithio y dewch chi o hyd i rywbeth rydych chi'n ei hoffi! O'n teulu ni i'ch un chi! Rydyn ni'n caru chi, rydyn ni'n eich mwynhau chi ac rydyn ni am i chi gadw mewn cysylltiad! RIBBIT,RIBBIT,RIBBIT, YEAAA!  

bottom of page