top of page

Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

Έκδοση 1.0

Ο ιστότοπος Wake Up, Rise Up - Live4Peace που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.wakeupriseuplive4peace.com/ είναι ένα έργο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και ανήκει στο Wake Up, Rise Up - Live4Peace. Ορισμένες λειτουργίες του ιστότοπου ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετες οδηγίες, όρους ή κανόνες, οι οποίοι θα αναρτηθούν στον ιστότοπο σε σχέση με τέτοιες δυνατότητες.

Όλοι αυτοί οι πρόσθετοι όροι, οδηγίες και κανόνες ενσωματώνονται με αναφορά σε αυτούς τους Όρους.

Αυτοί οι Όροι Χρήσης περιγράφουν τους νομικά δεσμευτικούς όρους και προϋποθέσεις που επιβλέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ, ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ και δηλώνετε ότι έχετε την εξουσία και την ικανότητα να συνάψετε αυτούς τους Όρους. ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 18 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ. ΕΑΝ ΔΙΑΦΩΝΕΤΕ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΜΗΝ ΣΥΝΔΕΣΕΤΕ ΚΑΙ/Η ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΙΟ.

 

Αυτοί οι όροι απαιτούν τη χρήση της Ενότητας 10.2 της διαιτησίας σε ατομική βάση για την επίλυση διαφορών και επίσης για τον περιορισμό των ένδικων μέσων που έχετε στη διάθεσή σας σε περίπτωση διαφωνίας. Αυτοί οι Όροι Χρήσης δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια του the Όροι Χρήσης Generator.

 

Πρόσβαση στον Ιστότοπο

Με την επιφύλαξη των παρόντων Όρων. Η Εταιρεία σας χορηγεί μια μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή, περιορισμένη άδεια πρόσβασης στον Ιστότοπο αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση.

 

Ορισμένοι Περιορισμοί.

 

Τα δικαιώματα που σας έχουν εγκριθεί με αυτούς τους Όρους υπόκεινται στους ακόλουθους περιορισμούς: (α) δεν θα πουλήσετε, ενοικιάζετε, νοικιάζετε, μεταβιβάζετε, εκχωρείτε, διανέμετε, φιλοξενείτε ή εκμεταλλεύεστε εμπορικά τον Ιστότοπο. (β) δεν πρέπει να αλλάξετε, να κάνετε παράγωγες εργασίες, να αποσυναρμολογήσετε, να αντιστρέψετε τη μεταγλώττιση ή να αναστρέψεις μηχανικό οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας. (γ) δεν θα έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπο για να δημιουργήσετε έναν παρόμοιο ή ανταγωνιστικό ιστότοπο. και (δ) εκτός εάν αναφέρεται ρητώς στο παρόν, κανένα μέρος του Ιστότοπου δεν επιτρέπεται να αντιγραφεί, αναπαραχθεί, διανεμηθεί, αναδημοσιευτεί, ληφθεί, εμφανιστεί, αναρτηθεί ή μεταδοθεί με οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, οποιαδήποτε μελλοντική έκδοση, ενημέρωση ή Άλλη προσθήκη στη λειτουργικότητα του Ιστότοπου υπόκειται στους παρόντες Όρους.  Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλες ιδιοκτησίες στον Ιστότοπο πρέπει να διατηρούνται σε όλα τα αντίγραφα.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει, να αναστείλει ή να διακόψει τον Ιστότοπο με ή χωρίς ειδοποίηση προς εσάς.  Εγκρίνατε ότι η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος για οποιαδήποτε αλλαγή, διακοπή , ή τον τερματισμό της Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε μέρους.

Χωρίς υποστήριξη ή συντήρηση. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα έχει καμία υποχρέωση να σας παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη σε σχέση με τον Ιστότοπο.

Εξαιρώντας οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που ενδέχεται να παρέχετε, γνωρίζετε ότι όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, των εμπορικών σημάτων και των εμπορικών μυστικών, στον Ιστότοπο και το περιεχόμενό του ανήκουν σε προμηθευτές της Εταιρείας ή της Εταιρείας. Σημειώστε ότι αυτοί οι Όροι και η πρόσβαση στον Ιστότοπο δεν σας παρέχουν δικαιώματα, τίτλους ή συμφέροντα σε ή σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εκτός από τα περιορισμένα δικαιώματα πρόσβασης που εκφράζονται στην Ενότητα 2.1. Η Εταιρεία και οι προμηθευτές της διατηρούν όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται στους παρόντες Όρους.

 

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Άλλοι Χρήστες

Σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων. Ο ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων ή/και να εμφανίζει διαφημίσεις για τρίτα μέρη.  Τέτοιοι σύνδεσμοι και διαφημίσεις τρίτων δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της Εταιρείας και η Εταιρεία είναι δεν είναι υπεύθυνη για οποιουσδήποτε συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων.  Η Εταιρεία παρέχει πρόσβαση σε αυτούς τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων μόνο ως διευκόλυνσή σας και δεν ελέγχει, εγκρίνει, παρακολουθεί, εγκρίνει, εγγυάται , ή κάνετε οποιεσδήποτε δηλώσεις σχετικά με συνδέσμους και διαφημίσεις τρίτων.  Χρησιμοποιείτε όλους τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων με δική σας ευθύνη και θα πρέπει να εφαρμόζετε κατάλληλο επίπεδο προσοχής και διακριτικής ευχέρειας. Έτσι. Όταν κάνετε κλικ σε οποιονδήποτε από τους συνδέσμους και τις διαφημίσεις τρίτων, ισχύουν οι ισχύοντες όροι και πολιτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των πρακτικών απορρήτου και συλλογής δεδομένων του τρίτου μέρους.

 

Άλλοι Χρήστες.

 

Κάθε χρήστης του ιστότοπου είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιοδήποτε και όλο το δικό του Περιεχόμενο Χρήστη.  Επειδή δεν ελέγχουμε το Περιεχόμενο Χρήστη, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, είτε παρέχεται από εσείς ή από άλλους.  Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δεν θα είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκύψει ως αποτέλεσμα τέτοιων αλληλεπιδράσεων._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad_5cf58 μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε χρήστη του ιστότοπου, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να εμπλακούμε.

Με το παρόν απαλλάσσετε και απαλλάσσετε για πάντα την Εταιρεία και τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους διαδόχους και τους εκχωρούντες, και με το παρόν παραιτείστε και παραιτηθείτε από κάθε παρελθόν, παρούσα και μελλοντική διαφορά, αξίωση, διαμάχη, απαίτηση, δικαίωμα, υποχρέωση, ευθύνη, δράση και αιτία δράσης κάθε είδους και φύσης, που έχει προκύψει ή προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από, ή που σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με τον Ιστότοπο. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, παραιτείστε με το παρόν το άρθρο 1542 του αστικού κώδικα της Καλιφόρνια σε σχέση με τα παραπάνω, το οποίο αναφέρει: "μια γενική απαλλαγή δεν επεκτείνεται σε απαιτήσεις που ο πιστωτής δεν γνωρίζει ή υποπτεύεται ότι υπάρχουν υπέρ του χρόνο εκτέλεσης της απελευθέρωσης, η οποία, εάν γνωρίζει, πρέπει να έχει επηρεάσει ουσιωδώς τον διακανονισμό του με τον οφειλέτη».

 

Cookies και Web Beacons.

 

Όπως κάθε άλλος ιστότοπος, το Wake Up, Rise Up - Live4Peace χρησιμοποιεί «cookies». Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των προτιμήσεων των επισκεπτών, και των σελίδων στον ιστότοπο που είχε πρόσβαση ή επισκέφτηκε ο επισκέπτης. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των χρηστών, προσαρμόζοντας το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας με βάση τον τύπο του προγράμματος περιήγησης των επισκεπτών ή/και άλλες πληροφορίες.

 

Οι Διαφημιστικοί μας Συνεργάτες.

 

Ορισμένοι από τους διαφημιστές στον ιστότοπό μας ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies και web beacons. Οι διαφημιστικοί συνεργάτες μας αναφέρονται παρακάτω. Κάθε ένας από τους διαφημιστικούς συνεργάτες μας έχει τη δική του Πολιτική Απορρήτου για τις πολιτικές του σχετικά με τα δεδομένα χρήστη. Για ευκολότερη πρόσβαση, συνδεθήκαμε με τις Πολιτικές απορρήτου τους παρακάτω.

 

Αποποίηση ευθυνών

 

Ο ιστότοπος παρέχεται σε βάση "ως έχει" και "ως διαθέσιμος", και η εταιρεία και οι προμηθευτές μας αποποιούνται ρητά όλες τις εγγυήσεις και προϋποθέσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές, σιωπηρές ή νόμιμες, συμπεριλαμβανομένων όλων των εγγυήσεων ή όρων εμπορευσιμότητας , καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό, τίτλο, ήρεμη απόλαυση, ακρίβεια ή μη παραβίαση.  Εμείς και οι προμηθευτές μας δεν εγγυόμαστε ότι ο ιστότοπος θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις σας, θα είναι διαθέσιμος χωρίς διακοπή, έγκαιρη, ασφαλής ή χωρίς σφάλματα ή θα είναι ακριβής, αξιόπιστη, χωρίς ιούς ή άλλους επιβλαβείς κωδικούς, πλήρης, νόμιμος ή ασφαλής.  Εάν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί οποιεσδήποτε εγγυήσεις σχετικά με στον ιστότοπο, όλες αυτές οι εγγυήσεις περιορίζονται σε διάρκεια ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία πρώτης χρήσης.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν την εξαίρεση σιωπηρών εγγυήσεων, επομένως η παραπάνω εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.  Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν περιορισμούς σχετικά με τη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

 

Περιορισμός ευθύνης

 

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η εταιρεία ή οι προμηθευτές μας δεν ευθύνονται έναντι εσάς ή οποιουδήποτε τρίτου για τυχόν διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα, κόστος προμήθειας υποκατάστατων προϊόντων ή οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη, υποδειγματική, παρεπόμενη, ειδικές ή ποινικές ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτούς τους όρους ή τη χρήση ή ανικανότητα χρήσης του ιστότοπου, ακόμη και αν η εταιρεία έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.  Πρόσβαση και χρήση του Ο ιστότοπος εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια και τη δική σας ευθύνη και θα είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά στη συσκευή ή το σύστημα του υπολογιστή σας ή για απώλεια δεδομένων που προκύπτει από αυτήν.

Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, ανεξάρτητα από οτιδήποτε περί του αντιθέτου περιέχεται στο παρόν, η ευθύνη μας απέναντί σας για τυχόν ζημίες που προκύπτουν ή σχετίζονται με αυτήν τη συμφωνία, θα περιορίζεται ανά πάσα στιγμή σε μέγιστο ποσό πενήντα δολαρίων ΗΠΑ (50 $ ΗΠΑ). Η ύπαρξη περισσότερων από μία αξιώσεων δεν θα διευρύνει αυτό το όριο.  Συμφωνείτε ότι οι προμηθευτές μας δεν θα έχουν καμία ευθύνη οποιουδήποτε είδους που προκύπτει ή σχετίζεται με αυτήν τη συμφωνία.

Ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπουν τον περιορισμό ή τον αποκλεισμό της ευθύνης για τυχαίες ή παρεπόμενες ζημίες, επομένως ο παραπάνω περιορισμός ή εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει για εσάς.

 

Διάρκεια και Λήξη.

Με την επιφύλαξη αυτής της Ενότητας, αυτοί οι Όροι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ και θα ισχύουν όσο χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.  Μπορούμε να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τα δικαιώματά σας για χρήση της Ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή για οποιονδήποτε λόγο κατά την απόλυτη κρίση μας , συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε χρήσης του ιστότοπου κατά παράβαση αυτών των Όρων.  Με τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με αυτούς τους Όρους, ο Λογαριασμός σας και το δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης του ιστότοπου θα τερματιστούν αμέσως._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Κατανοείτε ότι οποιοσδήποτε τερματισμός του Λογαριασμού σας μπορεί να συνεπάγεται διαγραφή του Περιεχομένου Χρήστη που σχετίζεται με τον Λογαριασμό σας από τις ζωντανές βάσεις δεδομένων μας.  Η Εταιρεία δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη έναντι σας για τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων.  Ακόμη και μετά τον τερματισμό των δικαιωμάτων σας βάσει αυτών των Όρων, οι ακόλουθες διατάξεις αυτών των Όρων θα παραμείνουν σε ισχύ: Ενότητες 2 έως 2.5, Ενότητες 3 και Ενότητες 4 έως 10.

 

Πολιτική πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Η Εταιρεία σέβεται την πνευματική ιδιοκτησία άλλων και ζητά από τους χρήστες του ιστότοπού μας να κάνουν το ίδιο.  Σε σχέση με τον Ιστότοπό μας, έχουμε υιοθετήσει και εφαρμόσει μια πολιτική σεβασμού του νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων που προβλέπει την κατάργηση οποιουδήποτε υλικό παραβίασης και για τον τερματισμό των χρηστών του διαδικτυακού μας ιστότοπου που είναι επανειλημμένα παραβάτες των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων.  Εάν πιστεύετε ότι ένας από τους χρήστες μας είναι, μέσω της χρήσης του Ιστότοπού μας, παραβιάζοντας παράνομα τα πνευματικά δικαιώματα σε ένα έργο και επιθυμείτε να αφαιρέσετε το υλικό που φέρεται ότι παραβιάζει, οι ακόλουθες πληροφορίες με τη μορφή γραπτής ειδοποίησης (σύμφωνα με την 17 USC § 512(c)) πρέπει να παρέχονται στον καθορισμένο αντιπρόσωπο πνευματικών δικαιωμάτων :

  • η φυσική ή ηλεκτρονική υπογραφή σας·

  • ταυτοποίηση των έργων που προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα που ισχυρίζεστε ότι έχουν παραβιαστεί·

  • αναγνώριση του υλικού των υπηρεσιών μας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζει και που μας ζητάτε να αφαιρέσουμε·

  • επαρκείς πληροφορίες που θα μας επιτρέψουν να εντοπίσουμε τέτοιο υλικό·

  • τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση e-mail σας·

  • μια δήλωση ότι πιστεύετε καλή τη πίστη ότι η χρήση του απαράδεκτου υλικού δεν επιτρέπεται από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων, τον αντιπρόσωπό του ή βάσει του νόμου· και

  • δήλωση ότι οι πληροφορίες στην ειδοποίηση είναι ακριβείς και με την ποινή της ψευδορκίας, ότι είτε είστε ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων που φέρεται ότι έχουν παραβιαστεί ή ότι είστε εξουσιοδοτημένος να ενεργείτε για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Λάβετε υπόψη ότι, σύμφωνα με την 17 USC § 512(f), οποιαδήποτε παραποίηση ουσιώδους γεγονότος σε γραπτή ειδοποίηση υπόκειται αυτόματα σε ευθύνη του καταγγέλλοντος για τυχόν ζημίες, έξοδα και δικηγορικές αμοιβές που προκύπτουν από εμάς σε σχέση με τη γραπτή ειδοποίηση και ισχυρισμό παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων.

 

Γενικός

 

Αυτοί οι Όροι υπόκεινται σε περιστασιακή αναθεώρηση και εάν κάνουμε ουσιαστικές αλλαγές, ενδέχεται να σας ειδοποιήσουμε στέλνοντάς σας ένα e-mail στην τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε ή/και δημοσιεύοντας ευδιάκριτα ειδοποίηση για τις αλλαγές στο Site.  Είστε υπεύθυνοι να μας παρέχετε την πιο πρόσφατη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.  Σε περίπτωση που η τελευταία διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει δεν είναι έγκυρη η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει μια τέτοια ειδοποίηση θα αποτελεί ωστόσο αποτελεσματική ειδοποίηση για τις αλλαγές που περιγράφονται στην ειδοποίηση.  Οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτούς τους Όρους θα ισχύουν το νωρίτερο των τριάντα (30 ) ημερολογιακές ημέρες μετά την αποστολή μιας ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε εσάς ή τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες μετά την ανάρτηση της ειδοποίησης των αλλαγών στον Ιστότοπό μας.  Αυτές οι αλλαγές θα ισχύουν αμέσως για νέα χρήστες του ιστότοπού μας.  Η συνέχιση της χρήσης του ιστότοπού μας μετά την ειδοποίηση αυτών των αλλαγών θα υποδηλώνει την αναγνώριση αυτών των αλλαγών και τη συμφωνία σας να δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις τέτοιων αλλαγών. Επίλυση διαφοράς. Διαβάστε προσεκτικά αυτή τη Συμφωνία Διαιτησίας. Αποτελεί μέρος της σύμβασής σας με την Εταιρεία και επηρεάζει τα δικαιώματά σας.  Περιλαμβάνει διαδικασίες για ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΤΑΞΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ.

 

Εφαρμογή Συμφωνίας Διαιτησίας.

 

Όλες οι αξιώσεις και διαφωνίες σε σχέση με τους Όρους ή τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχεται από την Εταιρεία που δεν μπορούν να επιλυθούν ανεπίσημα ή σε δικαστήριο μικροδιαφορών θα επιλύονται με δεσμευτική διαιτησία σε ατομική βάση σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας._cc781905 -5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, όλες οι διαδικασίες διαιτησίας θα διεξαχθούν στα Αγγλικά.  Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας ισχύει για εσάς και την Εταιρεία, καθώς και για τυχόν θυγατρικές, θυγατρικές υπαλλήλους, προκατόχους σε συμφέροντα, διάδοχους και εκχωρητές, καθώς και όλους τους εξουσιοδοτημένους ή μη εξουσιοδοτημένους χρήστες ή δικαιούχους υπηρεσιών ή αγαθών που παρέχονται σύμφωνα με τους Όρους.

 

Απαίτηση ειδοποίησης και άτυπη επίλυση διαφορών.

 

Προτού οποιοδήποτε μέρος μπορέσει να ζητήσει διαιτησία, το μέρος πρέπει πρώτα να στείλει στο άλλο μέρος μια γραπτή ειδοποίηση διαφοράς που να περιγράφει τη φύση και τη βάση της αξίωσης ή της διαφοράς, καθώς και την αιτούμενη απαλλαγή.  Μια ειδοποίηση προς τον Η εταιρεία θα πρέπει να σταλεί στη διεύθυνση: Wake Up, Rise Up Live4Peace, 2329 Sreet Road, #1064, Bensalem, Pa, 19020. Μετά τη λήψη της Ειδοποίησης, εσείς και η Εταιρεία ενδέχεται να προσπαθήσετε να επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφωνία ανεπίσημα._cc781905-5cde- 3194-bb3b-136bad5cf58d_ Εάν εσείς και η Εταιρεία δεν επιλύσετε την αξίωση ή τη διαφορά εντός τριάντα (30) ημερών από τη λήψη της Ειδοποίησης, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ξεκινήσει διαδικασία διαιτησίας.  Το ποσό οποιουδήποτε Η προσφορά διακανονισμού που γίνεται από οποιοδήποτε μέρος δεν μπορεί να γνωστοποιηθεί στον διαιτητή παρά μόνο αφού ο διαιτητής καθορίσει το ποσό της απόφασης που δικαιούται κάθε μέρος.

 

Κανόνες Διαιτησίας.

 

Η διαιτησία θα ξεκινήσει μέσω της Αμερικανικής Ένωσης Διαιτησίας, ενός καθιερωμένου παρόχου εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που προσφέρει διαιτησία όπως ορίζεται σε αυτήν την ενότητα.  Εάν η AAA δεν είναι διαθέσιμη για διαιτησία, τα μέρη θα συμφωνήσουν να επιλέξουν εναλλακτικός πάροχος ADR.  Οι κανόνες του παρόχου ADR θα διέπουν όλες τις πτυχές της διαιτησίας εκτός από τον βαθμό που αυτοί οι κανόνες έρχονται σε αντίθεση με τους Όρους. Οι κανόνες διαιτησίας καταναλωτών που διέπουν τη διαιτησία είναι διαθέσιμοι ηλεκτρονικά στη διεύθυνση adr.org ή καλώντας την AAA στο 1-800-778-7879.  Η διαιτησία θα διεξαχθεί από έναν μόνο, ουδέτερο διαιτητή1900-cc78 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Οποιεσδήποτε αξιώσεις ή διαφωνίες όπου το συνολικό ποσό της επιδίκασης είναι μικρότερο από δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $ ΗΠΑ) μπορεί να επιλυθεί μέσω δεσμευτικής διαιτησίας που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, κατά την επιλογή του μέρους που επιδιώκει .  Για αξιώσεις ή διαφωνίες όπου το συνολικό ποσό της επιδίκασης που ζητείται είναι Δέκα χιλιάδες δολάρια ΗΠΑ (10.000,00 $ ΗΠΑ) ή περισσότερο, το δικαίωμα ακρόασης θα καθορίζεται από τους Κανόνες Διαιτησίας. -3194-bb3b-136bad5cf58d_ Οποιαδήποτε ακρόαση θα διεξαχθεί σε τοποθεσία εντός 100 μιλίων από την κατοικία σας, εκτός εάν διαμένετε εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών και εκτός εάν τα μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά._cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d των Η.Π.Α., ο διαιτητής ενημερώνει εύλογα τα μέρη σχετικά με την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο τυχόν προφορικών ακροάσεων. Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με την απόφαση που εκδόθηκε από τον διαιτητή μπορεί να εισαχθεί σε οποιοδήποτε δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας.  Εάν ο διαιτητής σας χορηγήσει απόφαση μεγαλύτερη από την τελευταία προσφορά διακανονισμού που σας έκανε η Εταιρεία προηγουμένως για την έναρξη της διαιτησίας, η Εταιρεία θα σας καταβάλει το μεγαλύτερο ποσό ή 2.500,00 $.  Κάθε μέρος θα φέρει τα δικά του έξοδα και τις εκταμιεύσεις που προκύπτουν από τη διαιτησία και θα καταβάλει ίσο μερίδιο της αμοιβές και δαπάνες του παρόχου ΕΕΔ.

 

Πρόσθετοι κανόνες για διαιτησία που δεν βασίζεται στην εμφάνιση.

 

Εάν εκλεγεί διαιτησία που δεν βασίζεται στην εμφάνιση, η διαιτησία θα διεξαχθεί τηλεφωνικά, διαδικτυακά ή/και βάσει αποκλειστικά γραπτών υποβολών. Ο συγκεκριμένος τρόπος επιλέγεται από το μέρος που ξεκινά τη διαιτησία.  Η διαιτησία δεν περιλαμβάνει προσωπική εμφάνιση από τα μέρη ή μάρτυρες, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά από τα μέρη.

 

Προθεσμίες.

 

Εάν εσείς ή η Εταιρεία επιδιώκετε τη διαιτησία, η διαιτητική αγωγή πρέπει να κινηθεί ή/και να ζητηθεί εντός της παραγραφής και εντός οποιασδήποτε προθεσμίας που επιβάλλεται σύμφωνα με τους Κανόνες AAA για τη σχετική αξίωση.

Αρχή Διαιτησίας. Εάν ξεκινήσει η διαιτησία, ο διαιτητής θα αποφασίσει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εσάς και της Εταιρείας και η διαφορά δεν θα επιλυθεί με άλλα θέματα ούτε θα συνδεθεί με άλλες υποθέσεις ή μέρη.  Ο διαιτητής θα έχει την εξουσία να εγκρίνει αγωγές αναθεωρητικές για το σύνολο ή μέρος οποιασδήποτε αξίωσης.  Ο διαιτητής έχει την εξουσία να επιδικάσει χρηματική αποζημίωση και να χορηγήσει οποιαδήποτε μη χρηματική αποκατάσταση ή ελάφρυνση που είναι διαθέσιμη σε ένα άτομο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Κανόνες ΑΑΑ και τους Όρους.  Ο διαιτητής θα εκδώσει γραπτή απόφαση και δήλωση απόφασης που περιγράφει τα βασικά πορίσματα και συμπεράσματα στα οποία βασίζεται η απόφαση._cc781905-5cde-319 -bb3b-136bad5cf58d_ Ο διαιτητής έχει τις ίδιες εξουσίες να επιδικάσει αγωγές σε ατομική βάση που θα είχε ένας δικαστής σε δικαστήριο.  Η απόφαση του διαιτητή είναι οριστική και δεσμευτική για εσάς και τους Εταιρία.

 

Παραίτηση από τη δίκη των ενόρκων.

 

ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΠΑΝΕ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΣΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΟΝ ΔΙΚΑΣΤΗ Ή ΕΝΟΡΚΟΥ, αντί να επιλέγουν ότι όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές θα επιλύονται με διαιτησία βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας._cc31958 -136bad5cf58d_ Οι διαδικασίες διαιτησίας είναι συνήθως πιο περιορισμένες, πιο αποτελεσματικές και λιγότερο δαπανηρές από τους κανόνες που ισχύουν σε ένα δικαστήριο και υπόκεινται σε πολύ περιορισμένο έλεγχο από το δικαστήριο. η Εταιρεία σε οποιαδήποτε πολιτεία ή ομοσπονδιακό δικαστήριο σε μήνυση για την εκκένωση ή την εκτέλεση μιας διαιτητικής απόφασης ή με άλλο τρόπο, ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΕ ΔΙΚΗ ΕΝΟΡΚΟΥΣ, αντί να επιλέγετε την επίλυση της διαφοράς από δικαστή.

 

Παραίτηση από τάξεις ή συγκεντρωτικές ενέργειες.

 

Όλες οι αξιώσεις και οι διαφορές που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτής της συμφωνίας διαιτησίας πρέπει να επιλύονται ή να εκδικάζονται σε ατομική βάση και όχι σε ταξική βάση, και οι αξιώσεις περισσότερων του ενός πελατών ή χρηστών δεν μπορούν να διαιτητευτούν ή να εκδικαστούν από κοινού ή να ενοποιηθούν με εκείνες οποιουδήποτε άλλου πελάτη ή χρήστη.

Εμπιστευτικότητα. Όλες οι πτυχές της διαδικασίας διαιτησίας θα είναι αυστηρά εμπιστευτικές.  Τα μέρη συμφωνούν να τηρούν το απόρρητο εκτός εάν απαιτείται διαφορετικά από το νόμο._cc781905-5cde-3194-bb3b-138badf σε δικαστήριο κάθε πληροφορία που είναι απαραίτητη για την επιβολή της παρούσας Συμφωνίας, για την εκτέλεση διαιτητικής απόφασης ή για την αναζήτηση ασφαλιστικών ή δίκαιων μέτρων.

 

Διαχωρισιμότητα.

 

Εάν οποιοδήποτε μέρος ή μέρη αυτής της Συμφωνίας Διαιτησίας κριθεί σύμφωνα με το νόμο ότι είναι άκυρα ή μη εκτελεστά από αρμόδιο δικαστήριο, τότε αυτό το συγκεκριμένο μέρος ή μέρη δεν θα έχουν ισχύ και αποτελέσματα και θα αποκοπούν και το υπόλοιπο της Συμφωνίας θα συνεχίσει σε πλήρη ισχύ και αποτέλεσμα.

 

Δικαίωμα παραίτησης.

 

Οποιοδήποτε ή το σύνολο των δικαιωμάτων και περιορισμών που ορίζονται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας μπορεί να παραιτηθεί από το μέρος κατά του οποίου φέρεται η αξίωση. .

Επιβίωση Συμφωνίας. Αυτή η Συμφωνία Διαιτησίας θα επιβιώσει μετά τον τερματισμό της σχέσης σας με την Εταιρεία.

Δικαστήριο μικροδιαφορών. Ωστόσο, με τα παραπάνω, είτε εσείς είτε η Εταιρεία μπορείτε να ασκήσετε ατομική αγωγή στο δικαστήριο μικροδιαφορών.

 

Έκτακτη Δίκαιη Αρωγή.

 

Εν πάση περιπτώσει με τα προαναφερθέντα, οποιοδήποτε μέρος μπορεί να ζητήσει έκτακτη δίκαιη αρωγή ενώπιον ενός πολιτειακού ή ομοσπονδιακού δικαστηρίου προκειμένου να διατηρήσει το status quo που εκκρεμεί διαιτησία.  Ένα αίτημα για προσωρινά μέτρα δεν θεωρείται παραίτηση από οποιοδήποτε άλλο δικαιώματα ή υποχρεώσεις βάσει της παρούσας Συμφωνίας Διαιτησίας.

Απαιτήσεις που δεν υπόκεινται σε διαιτησία. Παρά τα προαναφερθέντα, αξιώσεις για δυσφήμιση, παραβίαση του νόμου περί απάτης και κατάχρησης υπολογιστών και παραβίασης ή κατάχρησης του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, των πνευματικών δικαιωμάτων, του εμπορικού σήματος ή των εμπορικών μυστικών του άλλου μέρους δεν υπόκεινται στην παρούσα Συμφωνία Διαιτησίας.

Σε οποιεσδήποτε περιστάσεις όπου η προηγούμενη Συμφωνία Διαιτησίας επιτρέπει στα μέρη να προσφύγουν σε δικαστήρια, τα μέρη συμφωνούν να υποβληθούν στην προσωπική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που βρίσκονται στην κομητεία της Ολλανδίας της Καλιφόρνια για τέτοιους σκοπούς.

Ο ιστότοπος ενδέχεται να υπόκειται στους νόμους ελέγχου των εξαγωγών των ΗΠΑ και ενδέχεται να υπόκειται σε κανονισμούς εξαγωγών ή εισαγωγών σε άλλες χώρες. Συμφωνείτε να μην εξάγετε, επανεξάγετε ή μεταφέρετε, άμεσα ή έμμεσα, τυχόν τεχνικά δεδομένα των ΗΠΑ που αποκτήθηκαν από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε προϊόντα που χρησιμοποιούν τέτοια δεδομένα, κατά παράβαση των νόμων ή κανονισμών περί εξαγωγών των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η εταιρεία βρίσκεται στη διεύθυνση στην Ενότητα 10.8. Εάν είστε κάτοικος Καλιφόρνια, μπορείτε να αναφέρετε παράπονα στη Μονάδα Βοήθειας Παραπόνων του Τμήματος Καταναλωτικών Προϊόντων του Τμήματος Καταναλωτικών Υποθέσεων της Καλιφόρνια επικοινωνώντας γραπτώς μαζί τους στη διεύθυνση 400 R Street, Sacramento, CA 95814 ή τηλεφωνικά στο (800 ) 952-5210.

 

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες.

 

Η επικοινωνία μεταξύ εσάς και της Εταιρείας χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά μέσα, είτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο είτε μας στέλνετε email, είτε αν η Εταιρεία δημοσιεύει ειδοποιήσεις στον Ιστότοπο ή επικοινωνεί μαζί σας μέσω email. Για συμβατικούς σκοπούς, (α) συναινείτε να λαμβάνετε επικοινωνίες από την Εταιρεία σε ηλεκτρονική μορφή. και (β) συμφωνείτε ότι όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, συμφωνίες, ειδοποιήσεις, γνωστοποιήσεις και άλλες ανακοινώσεις που σας παρέχει η Εταιρεία ηλεκτρονικά πληρούν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση που θα πληρούσαν αυτές οι επικοινωνίες εάν ήταν σε έντυπη μορφή.

 

Ολόκληροι Όροι.

 

Αυτοί οι Όροι αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας. Η αδυναμία μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη αυτών των Όρων δεν θα λειτουργεί ως παραίτηση από τέτοιο δικαίωμα ή διάταξη. Οι τίτλοι των ενοτήτων σε αυτούς τους Όρους είναι μόνο για διευκόλυνση και δεν έχουν νομική ή συμβατική ισχύ. Η λέξη "συμπεριλαμβανομένων" σημαίνει "συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό". Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων κριθεί άκυρη ή μη εφαρμόσιμη, οι άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων δεν θα επηρεαστούν και η μη έγκυρη ή μη εφαρμόσιμη διάταξη θα θεωρηθεί τροποποιημένη, ώστε να είναι έγκυρη και εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία._cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_ Η σχέση σας με την Εταιρεία είναι σχέση ανεξάρτητου εργολάβου και κανένα μέρος δεν είναι αντιπρόσωπος ή συνεργάτης του άλλου.  Αυτοί οι Όροι, καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σας εδώ, δεν θα εκχωρηθούν, θα ανατεθούν με υπεργολαβία, θα ανατεθούν ή θα μεταφερθούν με άλλο τρόπο από εσάς χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας και οποιαδήποτε απόπειρα ανάθεσης, υπεργολαβίας, ανάθεσης ή μεταβίβασης κατά παράβαση των προαναφερθέντων θα είναι άκυρη.  Η Εταιρεία μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει αυτούς τους Όρους.  Οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στους παρόντες Όρους είναι δεσμευτικοί για τους εκδοχείς.

 

Το απόρρητό σας. Παρακαλούμε διαβάστε την πολιτική απορρήτου μας.

 

Πληροφορίες πνευματικής ιδιοκτησίας/εμπορικού σήματος. Πνευματικά δικαιώματα ©. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.  Όλα τα εμπορικά σήματα, τα λογότυπα και τα σήματα υπηρεσιών που εμφανίζονται στον Ιστότοπο αποτελούν ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία άλλων τρίτων. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε αυτά τα Σήματα χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή τη συγκατάθεση τρίτου μέρους που μπορεί να κατέχει τα Σήματα.

 

Στοιχεία επικοινωνίας

 

Διεύθυνση: Wake Up, Rise Up Live4Peace, 2329 Sreet Road, #1064, Bensalem, Pa, 19020

Email: wakeup.riseup.live4peace@gmail.com

bottom of page