top of page

Jersey Newydd, NY

Cliciwch ar Llun i Weld y Bio Llawn.

DLP Dolapo

 

Sheldon Price

 

O fariton llyfn mêl i denor crisialog, mae'r llais yn offeryn manwl-gywir, tiwniwr a Price yw'r crefftwr medrus sy'n trin ei ystod wythfed a hanner yn rhwydd.

Mae'n artist gyda phalet di-ben-draw o liwiau beiddgar a chynnil sy'n gosod naws ac yn creu awyrgylch gyda chrychau taer a sibrydion synhwyraidd neu beth bynnag sydd ei angen. Mae'n artist sydd â gwerthfawrogiad dwfn o gelfyddyd awduron a chynhyrchwyr.

Pam Lou Rawls? Codwyd Sheldon Price a dylanwadwyd arno gan yr Oes Aur Cerddoriaeth pan ganodd cantorion fel Lou Rawls, Jeffrey Osborn, Johnny Hartman, Tom Jones, a Billy Joel am gariad a pharch at bob merch. Fel y Lou Rawls gwych, mae Sheldon eisiau eich diddanu gyda dosbarth, arddull a gras. Gyda’r Cyfarwyddwr Cerddorol Brett Jolly a’i fand 4 darn, mae gan y grŵp y gallu i ail-greu rhai o gerddoriaeth fyw mwyaf anhygoel ein cyfnod.

Mae Sheldon hefyd yn berfformiwr clwb nos sefydledig yn Las Vegas ac wedi cynnal sioeau i'r Delfonics, Harold Melvin a'r Blue Note. Mae wedi diddanu yn The Sands, The Wyndham, gwestai The Clarion, a Bwyty Kelsev's yn Ocean Casino yn Atlantic City. Mae ganddo sioe barhaus yng Ngwesty'r Clarion yn Mt. Laurel, NJ, o'r enw 'Sheldon Price Presents the Spotlight', lle gall beirdd, cantorion a digrifwyr ddisgleirio mewn awyrgylch moethus.

Fel gwin mân, mae Sheldon Price wedi dod yn fwy beiddgar a gwell wrth i'w yrfa fynd yn ei blaen.

Mae blynyddoedd o baratoi manwl wedi dysgu iddo nad yw talent yn unig, hyd yn oed dawn aruthrol fel ei un ef, yn ddigon i'w gwneud hi yn y diwydiant cerddoriaeth hynod gystadleuol. Bydd yn cymryd ei le haeddiannol yn y pantheon o sêr y diwydiant cerddoriaeth oherwydd ei fod yn weithiwr coler las sy'n mynnu mwy ganddo'i hun nag unrhyw drylwyredd yr ystafell bwysau i gadw ei gorff yn dynn neu'r oriau o leisio'n ddyddiol i fireinio'r llais. ac yn rhoi sglein ar ei sgiliau perfformio, mae Sheldon Price wedi ymroi pob ymdrech i gyrraedd y brig. Felly os nad ydych wedi ei glywed eto, fe fyddwch. Sheldon Price, cofiwch yr enw. Ni fyddwch yn anghofio y llais.

Gwyliwch fwy o Sheldon'sPerfformiadau Byw

CultureBoy
bottom of page