top of page
Seascape

EIN HYSBYSWYR

Wedi ymrwymo i Ragoriaeth

Radio Wrekin (Swydd Amwythig)

CRN - Logo.jpg

Gorsaf 6 mis oed yw Wrekin Radio (Swydd Amwythig), a gafodd ei adfywio gan Douglas Shaun Tonks ym mis Awst 2020. Ar hyn o bryd rydym yn darlledu ar-lein, Amazon Alexa & Google Play Store App.

Phase5Records (UK) Ltd

Phase5Records Global Group (Logo).jpg

Wedi'i lansio ar Ionawr 1af, 2021, mae Phase5Records (UK) Ltd yn is-gwmni i Phase5Records (UD), ar hyn o bryd yn chwilio am Artistiaid Newydd i ychwanegu at ei bortffolio.

Cjojo Y Tiwtor

Host Cjojo The Tutor.jpg

Cjojo Mae'r Tiwtor wedi ymuno â Wake-Up, Rise-Up, LIVE4Peace,

Addysg i'r rhai iau yn ein grŵp.

Rhwydwaith Radio Cosmos (UDA)

The Cosmos Radio Network (USA).jpg

Arlwyo Payne

PAYNE CATERING (1).jpg

GALLAI HWN FOD EICH BUSNES

Os hoffech noddi ein digwyddiad, yna cysylltwch â Douglas  Shaun Tonks  ymlaen  

+44 7458 336497 neu +44 7834 833431 neu gallwch E-bostio fi: contact@wrekinradioshropshire.com 

Sponsors: Sponsors
bottom of page